Torsdag den 1. december 2005.

Julemøde på Elme Alle

Kære dagbog.

Årets julemøde var (naturligvis) henlagt til Juuls residens på Elme Alle (bemærk at man efter dansk retskrivning ikke længere behøver at sætte en "gnyf" ´, for ingen kan alligevel finde den på tastaturet).

En så vidt vides fuldtallig skare mumienisser troppede op - det kan jo være vanskeligt at holde styr på tropperne, når de enten fiser verden rundt, eller har andre vigtige gøremål her i juletiden. Vist nok kun Henrik manglede, fordi han fortsat insisterer på at holde orlov.

Inge og Niels havde som sædvanligt julehygget og bordet stod dækket og klar til at blive indtaget af en flok forventningsfulde mumier, for det var jo ikke første gang der blev holdt julemøde her.

Efter hyggesnak og en enkelt håndbajer satte vi os til bords, og ind kom den ene ret efter den anden - alt i overensstemmelse med danskens juletraditioner. Ja selv Ris alá mande (hedder det vist nok stadig) blev budt rundt. Med mandel selvfølgelig. Redaktøren husker i skrivende stund ikke hvem der fik mandelgaven, men forhåbentlig huskede han selv at få gaven med hjem.

Snakken gik lystigt om mange både store og små emner, men især ét emne fyldte en del i debatten, nemlig det netop overståede valg til kommunal- og regionsråd. Mortensen havde også denne gang fået opstilling hos de konservative, men desværre rakte stemmetallene ikke til en post i hverken byråd eller regionsråd. Og så havde Mortensen endda gjort sig umage med at få et flot billede i det udsendte materiale. Sidste gang havde han fået taget et billede på et mumiemøde, men da han ikke havde en jakke, havde han lånt Mathis', en disposition der måske havde kostet et par stemmer ?

Årets julemøde var også bemærkelsesværdigt al den stund at der IKKE var en julehistorie. Sidste år blev Nissebandens rejse til Grønland jo afsluttet, og jeres redaktør og historieskriver synes det var passende at tage et sabbatår. Hvorvidt det bliver ved det ene år, må tiden jo vise.

Skulle Nissebanden genopstå, er der mindst én forandring, der er nødvendig: I årenes løb har mange af nisserne jo skiftet identitet i form af jobskifte og andet. Der er derfor behov for at nogle af nisserne tager navneforandring - for vi må jo trods alt følge med tiden !

Hvad de kommer til at hedde ? - Ja det må I så vente lidt med at får at vide - måske til næste jul ?

Mødet sluttede i god ro og orden - der er jo efterhånden en hel del der bor udenbys - og yngre bliver vi jo heller ikke. Som eksempel på at forandringens vinde også blæser over mumierne kan berettes, at i år kørte Sven Redaktøren hjem - fra et Julemøde !!

Tak til Inge og Niels for et hyggeligt julemøde.

Redaktøren him self denne gang.