Desværre findes der ikke nogen dagbog for 2012, da Deres Ærbødige Redaktør holdt en pause med skriveriet, hvilket beklages.
Møderne blev dog holdt som planlagt, hvilket kan ses af nedenstående Mødekalender for 2012.

Torsdag den 5. januar Sven
Torsdag den 2. februar Jens
Torsdag den 1. marts Henning
Torsdag den 12. april Isak (Flyttet til 2. torsdag pga. Påske)
Torsdag den 3. maj Henrik (Flyttet tilbage til 1. torsdag pga. Henrik)
Torsdag den 7. juni Kaae
Torsdag den 6. september Torben
Torsdag den 4. oktober Jan
Torsdag den 1. november Svalgaard
Torsdag den 6. december Trier